Seloste käsittelytoimista (rekisteriseloste)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laadittu 19.5.2018

Rekisterin pitäjä:

Elektroniikkapalvelu
Raivaajantie 1
80100 Joensuu

arto.parikka@arestech.fi
040 725 6044

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Arto Parikka
Raivaajantie 1
80100 Joensuu
arto.parikka@arestech.fi
040 725 6044

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Kirpputorivaraus.com on kirpputoreille suunnattu järjestelmä, joka auttaa kirpputoreja hallitsemaan varauksia ja antaa asiakkaiden tehdä ja seurata varauksia verkkosivun kautta

Yrityksen tietojenhallinnointi tehdään yrityksen nimetyn yhteyshenkilön toimesta.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän tiedot:
 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • etunimi
 • sukunimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • varauksen alkupäivä
 • varauksen loppupäivä
 • varauksen maksutilanne
 • varauksen tuotto
 • varauksen hinta
 • varauksen paikkanumero
 • varauksen lisätiedot
 • ip-osoite
 • Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen
  varausten tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.
  Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä.

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Kirpputorivaraus voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
  Kirpputorivaraus voi itse tiedottaa varausjärjestelmään liittyvistä asioista rekisterissä oleville.
  Kirpputorivaraus voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen ja kolmansille osapuolille sähköisesti.
  Jokaisella käyttäjällä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen.

  Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä eikä niitä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja sillä käsiteltävät tiedot on suojattu palveluntarjoajan toimesta teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti ylläpidettyjä ja suojattuja niin verkon osalta kuin fyysisesti. Kaikki tietoliikenne on ssl-salattua. Muihin kuin julkisiin tietoihin pääsevät vain järjestelmän ylläpitoon kuuluvat nimetyt henkilöt. Kirpputorien henkilökunta ei näe tietojärjestelmässä toisten kirpputorien syöttämiä ei-julkisia tietoja. Ei-julkisten tietojen tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään ja menemällä omiin tietoihinsa, jos asiakkaan kirpputorilla on asiakkaiden kirjautumisominaisuus käytössä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Yhteystiedot

  Arto Parikka
  +388 (0)40 725 6044

  Sähköposti:
  arto.parikka@arestech.fi

  Tilaa ilmaiset demo-tunnukset